Arbetspolitik

Det finns jobb att söka i Sverige, relativt många enligt Arbetsförmedlingens statistik. Dock har siffrorna för antal arbetslösa i landet ökat sedan den globala finanskrisen 2008. Under 2016 låg den på närmare 7 procent. Frågan är huruvida det saknas kvalificerad personal eller om arbetsgivarna ställer för höga krav i de kravprofiler som utarbetas i jakt på nästa medarbetare? Eller kan det tänkas att felet omöjligen går att skylla varken på outbildade arbetssökande eller krävande arbetsgivare, utan i stället på den matchning och hjälp som Arbetsförmedlingen ska erbjuda människor utan jobb? Kanske regeringen bör se över sin arbetspolitik och den statliga institution vars syfte är att hjälpa de arbetssökande.

Vad gör Arbetsförmedlingen?

Om man surfar in på Arbetsförmedlingens hemsida finner man oavsett län många lediga jobb. En del av tjänsterna är mer kvalificerade än andra men överlag ser man relativt blandade yrkeskategorier. Det råder en stor debatt i medierna kring Arbetsförmedlingen som institution och huruvida de gör någon nytta för arbetslösa. Man kan ifrågasätta varför arbetsgivare har svårigheter att finna rätt arbetskraft och varför den integration som lyfts fram ej fungerar som sig bör. Arbetsförmedlingens roll är att motverka utanförskap och minska arbetslösheten men i nuläget hanterar bemanningsföretagen en stor del utav detta. Den stora frågan är om Arbetsförmedlingen fyller någon funktion i dagens samhälle.

Framtiden ligger i bemanningsföretagens händer

Utöver Arbetsförmedlingen kan man använda sig av ytterligare knep i sitt arbetssökande. Ett förslag är att presentera sig för några av de bemanningsföretag som ständigt söker efter ny personal. Ett Bemanningsföretag i Stockholm använder sig av videobaserade presentationer av sina kandidater och arbetsplatser. Genom att använda sig av digitala verktyg i sin rekrytering engagerar man sökanden samtidigt som man kan skapa en detaljerad bild av företaget, dess arbetsmiljö och medarbetare. Detta vinner både den sökande och arbetsgivaren på. Du som letar jobb får en rättvis bild av eventuella framtida kollegor. Samtidigt kan företaget i sin video närmare förklara vilken profil av arbetssökande som passar in hos dem.