Politik inom EU

EU är det största organet i Europa som behandlar politiska frågor inom en union bestående av massor av olika medlemsstater. När politik kommer upp på denna nivå så kommer det att medföra ett mycket tungrott syEuropean Union flags in front of the Berlaymontstem, som också kommer att slå olika hårt mot olika länder inom unionen. Detta har redan visat sig många gånger genom att se till alla de medlemmar inom EU som fått ekonomiska problem av denna karusell, samt det senaste utbrottet som kallas för Brexit.

Nu är det dock så att om du läser igenom EU:s regler och stadgar för drift och beslut, så kommer dessa att vara mycket komplicerade men också väl organiserade. EU är inte till för att gå in i enskilda länders politik, utan ska vara ett organ som bidrar till ett samarbete över gränserna rörande de fyra friheterna gällande fri rörlighet av kapital, varor, tjänster och människor. Nu har detta dock inte fungerat speciellt bra, utan istället blivit en organisation som felaktigt påverkar olika länders stabilitet genom regler som för alla är mycket svåra att följa. I det fallet måste det till en flexibilitet som ännu inte existerar i dagens EU.