Politik och ekonomi

Politik och ekonomi är av förklarliga skäl nära sammankopplade. Om politiken innebär en vision av ett idealiskt samhälle, har ekonomin ofta verktygen för att förverkliga den visionen. För att kunna styra och förändra ett samhälle måste man nämligen också förstå mekanismerna som driver samhället, och idag är det till stor del, om inte till fullo, pengar. Ekonomi finns i samhällets alla skikt, från Riksbankens styrräntor till den enskilda medborgaren som tar ett lån hos Snabbfinans.se. Alla dessa skikt spelar in i varandra och bildar en helhet som är samhällsekonomin.

För att hitta sambandet mellan politik och ekonomi behöver man inte gå längre än till vår egen regering, som har en ministerpost helt dedikerad till landets ekonomi: finansministern. Vår nuvarande finansminister heter Magdalena Andersson, och när hon efterträdde Anders Borg på posten blev hon den första kvinnan som innehaft den posten i en socialdemokratisk regering. Det brukar sägas att man inte behöver studera politik för att bli politiker, något som är tydligt om man tittar på vår egen statsminister: Stefan Löfven har bara en gymnasieutbildning i grunden. För att vara finansminister krävs det dock (förhoppningsvis) att man har studerat ekonomi. Anders Borg hade läst ekonomisk historia och nationalekonomi vid Uppsala och Stockholms universitet, medan Magdalena Andersson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan och påbörjade doktorandstudier vid samma skola. Om man själv vill engagera sig i Sveriges finansiella politik bör man med andra ord studera ekonomi från ett tidigt skede.