Moms – en kvinnorättsfråga?

Sverige har kommit långt i den politiska utvecklingen vad gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, men en fråga som fortfarande diskuteras i den politiska debatten är momsen för mensskydd. I nuläget ligger denna moms på 25 % – vilket kan jämföras med att mat har 12 % moms, och exempelvis träning med PT är belagd med 6 % moms. Många kvinnoorganisationer argumenterar att mensen inte är ett val för kvinnor, och att mensskydd är en nödvändighet, inte en lyxvara (så som mensskydd klassificeras i många länder, bland annat Australien, USA och Storbritannien). Därför anser de att momsen på mensskydd bör sänkas – eller slopas helt. Enligt organisationen ”Mensen – forum för menstruation” lägger en kvinna mellan 15 000 och 70 000 kronor under sitt liv på att köpa mensskydd.

Sedan mars 2017 är det också möjligt att helt ta bort momsen på mensskydd, då ett nytt direktiv från Europaparlamentet tillåter medlemsländer i EU att själva reglera denna moms. Detta har väckt debatten till liv i Sverige, och det är inte bara kvinnoorganisationer som ger sig in i leken – även Apotek Hjärtat har tydligt visat att de är för ett slopande av den så kallade ”tampongskatten”. Lagom till kvinnodagen 2018 introducerade de nämligen en kampanj där de sänkte priset på mensskydd med 25 %, för att belysa hur stor skillnad det skulle göra.

Än så länge verkar dock ett beslut om sänkt eller slopad tampongskatt ligga långt i framtiden. Om man vill sänka kostnaden för sina mensskydd så länge, kan ett bra alternativ därför vara att börja använda menskopp. Den innebär en högre initial kostnad, men kan sedan användas så länge som fem år, vilket betyder att man inte behöver köpa ytterligare mensskydd under denna period. Bra för både plånboken och miljön!