Politiker och klimatförändringarna

Idag handlar mycket av nyheterna om klimatförändringarna. De flesta politiker, både i Sverige och utomlands, försöker stifta lagar för att stoppa klimatförändringarna. Varför är det ändå så svårt?

Klimatförändringarna

Enligt forskarna har människan skapat de klimatförändringar som vi nu märker av: glaciärer som smälter, kraftigare stormar, mer torka och att årstiderna är i olag. Klimatförändringarna har pågått under flera hundra år och människans inverkan började i och med industrialiseringen på 1700- och 1800-talet. Vårt välstånd i västvärlden beror på industrialiseringen, som sedan övergått i ett IT- och tjänstesamhälle. Allt bottnar i nyttjande av naturresurser, som blir produkter som vi använder: bilar, grytor, papper eller hårspray.

För att utvinna naturresurser och sedan bearbeta dem behövs det energi och den bästa och enklaste energin är kol och olja. Oljan är också det primära drivmedlet i våra bilar och flyg. Det innebär att om vi ska minska på klimatförändringarna behöver vi minska på antingen vårt välstånd, ändra tillverkningssätten eller både ock. Ett tips är att skaffa ett isk konto, ett investeringssparkonto hos SAVR, då kan du enkelt investera och spara inför framtiden. Det kan kännas skönt att ha en buffert på kontot: då har du både råd med de förändringar som behöver göras pga. klimatförändringarna, och kan samtidigt leva ett gott liv.

Fridays for Future

Det är många unga som deltar i klimatprotesterna, Fridays For Future. Klimatstrejken startade med att svenska Greta Thunberg började sitta utanför den svenska riksdagen på fredagar för att protestera mot att det görs för lite för att minska på klimatförändringarna. För att göra protesten starkare och få mer genomslags valde hon att skolka – eller skolstrejka, vilket man vill. Efter ett tag började media att uppmärksamma henne och det utlystes stora skolstrejker då barn och ungdomar världen över deltog, och deltar, i miljöstrejken.

Politiker och klimatförändringarna

De flesta politiker i Europa och Nordamerika är demokratiskt valda ledare. En demokratisk vald ledare måste lyssna på sin befolkning, annars kommer den inte bli omvald. Om så många människor strejkar, varför gör då inte politikerna mer?

I så gott som alla länder i västvärlden finns miljöskydd och politiker har arbetat med klimatförändringarna och miljöfrågan under flera decennier. Under de sista decennierna har det hållits flera klimatkonferenser som mynnat ut i olika deklarationer och avtal, som Kyoto- och Parisavtalet. Men varför har det inte hänt mer? En orsak är att välstånd och klimatförändringar hör ihop. I Asien är det miljoner människor som gått från fattigdom till en dräglig vardag – tack vare industrialismen och den västerländska konsumtionen. Idag är det inte europeiska länder som gör störst klimatavtryck, utan Kina som både konsumerar och producerar mycket. Däremot gör många européer, som svenskar och tyskar, på ett individuellt plan större klimatavtryck. Om hela jordens befolkning skulle leva som vi svenskar gör, skulle resurserna snart vara förbrukade och klimatförändringarna skulle gå än snabbare. Det som är problemet för de demokratiskt valda politikerna är att vi både vill ha ren luft, men också nya jeans. Om en regering verkligen skulle införa de regler som behövs för att stoppa klimatförändringarna, riskerar den att befolkningen skulle börja protestera eller att regeringen inte blir omvald.