Valet 2018

Nu har valet 2018 kommit till ett slut, och resultaten blev något lika resultaten man förutspådde några dagar innan valet. Socialdemokraterna tog hem flest röster och följes därefter utav alliansens olika partier. Nu kanske man frågar sig, vad kommer härnäst? Vad händer nu när valet är över?

Att bilda regering

Det första de nya partierna som valts in i riksdagen behöver göra är att bilda en regering. Detta betyder att partierna tillsammans måste bilda en majoritet för att kunna regera. Anledningen till att en majoritet behövs är enkel; för att lagar och regler ska kunna passeras i riksdagen så behöver partierna som önskar att regera ha stöd av majoriteten av riksdagen, för att rösta igenom lagarna och reglerna som man föreslår.

Denna process brukar vara smidig beroende på hur många röster partierna får under valet. Tidigt under 1900-talet brukade Socialdemokraterna få mer än 50% av alla röster, vilket gjorde det mycket enkelt för partiet att ha en majoritet i riksdagen och sedan rösta igenom deras lagförslag, mm. Men under senare tid, så sent som i början av 2000-talet, så har riksdagen blivit alltmer delad, och detta fortsätter mer och mer för varje val som går. Nu har partierna valt att regera i form av “Block”, där “Vänstern” (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) regerar tillsammans för att forma en majoritet, och “Alliansen” (Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberala och Centern) bildat ett motståndarblock för att kunna regera med majoritet om de får flest antal röster.

Detta har fungerat bra på senare tid. Men nu fungerar inte detta heller då båda “Blocken” enbart uppnår 40% som max utav rösterna, och kan på så sätt inte bilda majoritet. De måste alltså fortfarande kompromissa med varandra, vilket gör regeringen bökigare och bökigare med varje val vi har. Denna trend verkar inte vända, och allt pekar på att vi kommer se mer utav denna effekt ju längre fram vi kommer i svensk politik.

Är det bättre med Block-politik?

Vissa argumenterar för det. Andra argumenterar emot det. Vissa säger att 2 block som stångas är sämre än flera partier som stångas. Däremot säger andra att 2 block som kompromissar bland sig själva senare kan regera med majoritet, och på så sätt får man kompromissen i “blocken”, och inte bara ett partis agenda, utan fleras. Man kan ta exemplet på att reglera tandläkare Stockholm, då det är bättre att lagförslaget diskuteras inom blocken och på så sätt få en kompromiss, istället för att ett parti bestämmer.

Vilket som är mest objektivt kan man inte säga. Detta är en subjektiv fråga, därför kan man ställa sig frågan, vilken typ av regering föredrar jag?